Hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật thông tin sinh viên trên Portal

Trên cổng thông tin của Trường có hỗ trợ chức năng cho phép sinh viên điều chỉnh thông tin cá nhân trực tuyến. Căn cứ vào yêu cầu của phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong việc cập nhật thông tin cá nhân sinh viên. Nay, Ban Quản trị Hệ thống thông tin cung cấp chức năng “Cập nhật thông tin sinh viên trên Cổng thông tin”, tài liệu hướng dẫn và các quyền có liên quan đến chức năng này cho phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật thông tin sinh viên trên Portal (xem tại đây)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *