Quy định về đăng tin trên website ctuet.edu.vn

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến các đơn vị đang sử dụng các trang tin điện tử Nhà trường về việc phân công lãnh đạo các đơn vị phụ trách đăng tin trên các trang tin điện tử của đơn vị, cụ thể:

 

TT

Địa chỉ

Đơn vị/ người phụ trách

Ghi chú

1

www.ctuet.edu.vn

Phòng ĐBCL-KT

Mục công khai

2

www.ctuet.edu.vn

Phòng NCKH

Mục Nghiên cứu

3

www.ctuet.edu.vn

Ban thanh tra

Mục Văn bản, quy định

4

www.ctuet.edu.vn

Phòng TCHC

Mục Lịch công tác

5

www.ctuet.edu.vn

Phòng QTTB

Mục Mời thầu

6

www.ctuet.edu.vn

Đảng Ủy

Mục Công tác Đảng

7

www.ctuet.edu.vn

Công Đoàn

Mục Công tác công đoàn

8

www.ctuet.edu.vn

Cán bộ tuyên giáo

Mục Góc học tập bác

9

www.ctuet.edu.vn

Đỗ Thị Tuyết Nhung

Các mục còn lại

10

https://egov.ctuet.edu.vn

Ban quản trị HTTT

 

11

https://elearning.ctuet.edu.vn

Khoa CNTT

 

12

http://thuvienso.ctuet.edu.vn

Phòng NCKH

Trang thư viện

13

http://doanthanhnien.ctuet.edu.vn

Đoàn thanh niên

 

14

https://ptchc.ctuet.edu.vn

Phòng TCHC

 

15

http://phongnckh.ctuet.edu.vn

Phòng NCKH

 

16

http://phongdbcl.ctuet.edu.vn

Phòng ĐBCL-KT

 

17

http://phongctct.ctuet.edu.vn

Phòng CTCT&QLSV

 

18

http://phongqttb.ctuet.edu.vn

Phòng phòng QTTB

 

19

https://phongtckt.ctuet.edu.vn

Phòng phòng TCKT

 

20

http://pdaotao.ctuet.edu.vn

Phòng phòng Đào tạo

 

21

https://tuyensinh.ctuet.edu.vn

Phòng phòng Đào tạo

 

22

http://trungtamnnth.ctuet.edu.vn

TT NN – TH

 

23

http://trungtamdtbd.ctuet.edu.vn

TT ĐT,BD

 

24

http://trungtamktnl.ctuet.edu.vn

TT KTNL

 

25

http://khoakhcb.ctuet.edu.vn

Khoa KHCB

 

26

https://khoacntt.ctuet.edu.vn

Khoa CNTT

 

27

https://khoacntp.ctuet.edu.vn

Khoa CNTP&CNSH

 

28

https://khoaddtvt.ctuet.edu.vn

Khoa Điện – Điện tử

 

29

https://khoaktck.ctuet.edu.vn

Khoa Kỹ thuật Cơ khí

 

30

https://khoaktxd.ctuet.edu.vn

Khoa Kỹ thuật xây dựng

 

31

https://khoaqlcn.ctuet.edu.vn

Khoa QLCN

 

32

https://kqtt.ctuet.edu.vn

Ban QT HTTT

 

 

– Đối với trang chủ (www.ctuet.edu.vn) do cô Đỗ Thị Tuyết Nhung phụ trách, các đơn vị có nhu cầu đăng tin, thực hiện theo Phụ lục đính kèm.

– Khi đăng tin cần lưu ý: cách trình bày cân đối, các kích cở chữ dễ nhìn, hình ảnh định dạng JPG, đăng không quá 3 hình trên một bài viết.

Các thông báo trước trái với thông báo này đều được hủy bỏ.

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến các đơn vị có liên quan thực hiện đúng tinh thần thông báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *