Chức năng, nhiệm vụ

Quản trị hệ thống thông tin Trường, bao gồm:

  • Mạng cục bộ (LAN).
  •  Hệ thống Server.
  • Cổng thông tin điện tử.
  • Hệ thống Egov.
  • Hệ thống HRM.
  • Hệ thống Education.
  • Hệ thống email cán bộ và sinh viên.